Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Blend một tác phẩm ‘Đường vào tim em’

Bài hướng dẫn giúp bạn làm một tác phẩm từ photoshop với một số kỹ thauatj lồng ghép theo ý tưởng, mời bạn theo dõi bài viết

 

1. Mở ảnh gốc này:

Làm vài bước ,ta có:

Tiếp theo là từng bước khử màu nóng, tăng màu lạnh
2. Ctrl + j , để chế độ lighten
3. Hai lớp curves, chọn Blue rồi Green, thông số tùy mắt bạn:

4. Ba lớp Color Blance, chỉnh tăng màu lạnh, thông số tùy mắt :

5. Tạo vài hạt tuyết cho nó thêm lạnh.
->Tạo một layer mới :Layer – Dublicate Layer , fill màu đen
– Chọn Filter – noise – Add noise với thông số: Amount: 60%, Distribution: chọn Gaussian
– Chọn Filter – Blur – Gaussian Blur với thông số là: 2.0 pixels

– Chọn Image – Adjustment – Levels với thông số:

Channel: RGB

Input Levels: 0; 0.5; 255

Output Levels: 0; 255 9

– Chọn Image – Adjustment – Brightness/Contrast với thông số:

Brightness: -20

Contrast: +100

– Chọn Layer – Dublicate Layer (để tạo thêm một layer nữa)

– Chọn Filter – Blur – Gaussian Blur với thông số: 2.0 pixels

– Đổi Blend Mode thành Screen

– Chọn Layer – Dublicate Layer (khoảng 5 lần), sau đó merge chúng lại bằng cách nhấn Ctrl + E năm lần

– Chọn Layer – Dublicate Layer hai lần nữa
-Ctrl + E phát nữa
Để Blend mode là linear dodge
Ấn Ctrl + U để chuyển các hạt về màu trắng
6. Một lớp Radial Blur, để softlight ,opacity giảm còn 50%

7. Một layer mới , dùng brush khói , chọn màu trắng chấm vào, rồi dùng motion blur

Tiếp theo là Ctrl + T , chuột phải ,chọn wrap, kéo cho nó hun hút về phía cuối đường

8. Dùng pen tool, tách hình mod ra , thu nhỏ và giảm opacity như hình :

9. DÙng ảnh hoa cải này đè lên, blend mode là luminodity, opacity 40 %, xóa mask như hình:

10. Hai lớp clound, màu như hình, giảm opacity và fill còn 40%

11. Một layer mới ,màu như hình, blend mode là overlay, opacity và fill khoảng 45

12. Ctrl + alt + shitf + E gộp các layer lại, dùng dodge làm sáng những chỗ tối sao cho hài hòa, thêm khụng ,text, brush tùy thích:

Nhưng càng đơn giản thì có khi lại càng đẹp

You may also like...

1 Response

  1. Anh Tuấn says:

    thật sự thì hình gốc đẹp hơn !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.