Chữ tường gạch

Có thể áp dụng hiệu ứng chữ này để trét vôi vữa trên bức tường đang xây hoặc các kiểu tranh sơn dầu tùy vào mục đích của bạn

B1 : Tạo 1 file mới (Ctrl+N), Chọn cỡ 4640×480. Background là Transparent .Nhấn phím T , gõ 1 mẫu chữ tuỳ thích , cỡ font là 120pt, font Arial Black .(Ví dụ tôi gõ chữ THANKS).
B2 : Nhấp chuột phải vào Layer chứa chữ, chọn Rasterize layer. Tiếp theo giữ phím Ctrl và nhấp chuột vào chữ trong layer để tạo vùng chọn bao quanh chữ.
Chọn màu Forecolor là #2F7ECD và nhấn Alt+ Delete để tô màu xanh cho chữ . Sau đó nhấp Ctrl +D để bỏ chọn.

B3 : Vào Filter>Stylize>Wind , chọn Wind và From the left . Sau đó lên Filter>Blur>Blur . Tiếp đó vào bảng Blending Options , thẻ Stroke như sau :

B4 : Vào Filter>Stylize>Wind , chọn Wind và From the right , vào tiếp bảng Blending Options , chọn thẻ Bevel and Emboss với các thông sốc như sau :

  • Technique : Chisel Hard
  • Depth : 101
  • Side : 2 px
  • Vào tiếp thẻ Contour với thông số như mặc định

B5 : Bước tiếp theo là ngắm nghía tác phẩm của chúng ta nào :

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.