Thư viện action blend màu, texture và overlay ghép ảnh cực lớn

Thư viện action blend màu, texture và overlay ghép ảnh cực lớn với dung lượng hơn 2 GB , bao gồm nhiều mẫu photoshop action chỉnh màu, blend màu , kho thư viện ánh sáng overlay dùng để ghép vào ảnh và blend màu nắng, kho texture sẽ giúp bức ảnh của bạn trông cổ điển hơn , nói chung đây là bộ tài liệu rất giá trị 🙂

 

Thư viện action blend màu, texture và overlay ghép ảnh cực lớn

 Mega Bundle of Photoshop Actions, Textures and Overlays

Photoshop ATN | JPEG Textures | 2.15 GB

(Visited 6,744 times, 1 visits today)


  • Bình luận

    You may also like...

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *