Thư viện action blend màu, texture và overlay ghép ảnh cực lớn

Thư viện action blend màu, texture và overlay ghép ảnh cực lớn với dung lượng hơn 2 GB , bao gồm nhiều mẫu photoshop action chỉnh màu, blend màu , kho thư viện ánh sáng overlay dùng để ghép vào ảnh và blend màu nắng, kho texture sẽ giúp bức ảnh của bạn trông cổ điển hơn , nói chung đây là bộ tài liệu rất giá trị 🙂

 

Thư viện action blend màu, texture và overlay ghép ảnh cực lớn

 Mega Bundle of Photoshop Actions, Textures and Overlays

Photoshop ATN | JPEG Textures | 2.15 GB

[sociallocker id=13304]

  •  https://www.fshare.vn/file/MN6L815EC8T8
  • https://www.fshare.vn/file/JS1H5VS1I5X2
  • https://www.fshare.vn/file/A12X816HPSK9
  • https://www.fshare.vn/file/YYMWGAROTUIO
  • Mật khẩu download là http://dohoafx.com (Mật khẩu phải gõ tay)

[/sociallocker]

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.