Play the fashionable Aviator game from the famous bookmaker Mostbet and get a dose of adrenaline and unforgettable emotions!

Tạo bóng sáng bằng Digital Film Tools Light 4.0 v5 dành cho Photoshop và Lightroom (x64)

Digital Film Tools Light 4.0 v5 là một plugin dành cho photoshop và lightroom , nó giúp bạn tạo ra các bóng của các đồ vật , hình khối … ví dụ như bạn muốn tạo ra một cái bóng cửa sổ in lên bờ tường chẳng hạn … có khá nhiều mẫu trong thư viện để bạn làm cho tấm ảnh của mình độc đáo hơn mà không cần nhiều đến kỹ thuật nhiếp ảnh

Digital Film Tools Light 4.0 v5

Digital Film Tools Light 4.0 v5.

Digital Film Tools Light 4.0 v5

Digital Film Tools Light 4.0 v5

Thông tin

– Light can be added to a scene where none existed before
– Add diffusion, fill light, fog and glow effects
– Rosco gobo library that includes 1380 gobos
– Gam gobo library that includes 565 gobos
– Rosco and GamColor Gel libraries
– Use your own gobo image
– Create your own presets
– Layering system for multiple filters application
– Sophisticated but easy to use masking tools
– Sophisticated but easy to use masking tools
– Modify images with presets or sliders
– Quickly search for presets
– Floating point image processing
– Multi-processor acceleration
– GPU acceleration

 

Yêu cầu hệ thống

– Adobe Photoshop CS5 and up (64 Bit Only)
– Adobe Photoshop Elements 13 and up (Non-app store version)
– Apple Photoshop Lightroom 3 and up
– Apple Aperture 3
– Macintosh Multicore Intel® processor
– Mac OSX 10.8.x and up

Download

[sociallocker id=13304]link: http://tailieu.dohoafx.com/e1u4t9j2m4o4s7z5k3k7[/sociallocker]

You may also like...