Dạy vẽ cao cấp Basic Rendering 4 – kết hợp tất cả

Dạy vẽ cao cấp Basic Rendering 4 – kết hợp tất cả là một giáo trình dạy...

2 days ago
0

Học vẽ cao cấp Basic Rendering 2 – Light and Shadow

Là một giớ trình học vẽ cơn bản trên photoshop rất hay trong số 4 series của...

2 days ago
0

Giáo trình vẽ căn bản Basic Rendering 3 – Chủ nghĩa hiện thực

Giáo trình vẽ căn bản Basic Rendering 3 : Chủ nghĩa hiện thực là một tài...

3 days ago
0

Digital film tool rays 1.0.3 cho máy MAC ( DFT Rays 1.0.3.8 )

Digital film tool rays 1.0.3 dành cho máy MAC ( DFT Rays 1.0.3.8 ) Nếu bạn là một...

4 days ago
1

Chỉnh sửa ảnh Beauty Retouch của Gry Garness DVD2

Chỉnh sửa ảnh Beauty Retouch của Gry Garness DVD2 Bên cạnh bộ giáo trình chỉnh...

1 week ago
0

Học chỉnh màu videoclip với Red Giant Color Suite

Red Giant Color Suite là một bộ phần mềm chỉnh màu hỗ trợ 2 phần mềm xử...

1 week ago
0

Tài liệu giáo trình học bố cục toàn tập cho nhiếp ảnh và thiết kế

Tài liệu giáo trình học bố cục toàn tập cho nhiếp ảnh và thiết kế là...

2 weeks ago
0

Hướng dẫn chụp ảnh một nguồn sáng với One Light 2

Hướng dẫn chụp ảnh một nguồn sáng với One Light 2 là bộ tài liệu của...

2 weeks ago
0

Giáo trình chỉnh sửa ảnh Beauty Retouching của Gry Garness DVD1

Giáo trình chỉnh sửa ảnh Beauty Retouching DVD1 là giáo trình hướng dẫn bạn...

2 weeks ago
0

Những bộ ảnh đẹp