Tagged: anh dep

Làm nét ảnh trong photoshop

  chào mọi người,đầu năm cũng nên có gì đó mời bà con chứ nhỉ. Dám chắc rằng chiêu này rất ít người biết Lâu nay muốn làm nét một tấm hình ,có rất...