Ghép ảnh vượt khung – bé bi thức giấc

Và hình bé Bi

Chỉnh lại size hình bé Bi cho phù hợp, nhân đôi layer này lên rồi cho nó ẩn đi

Sau khi ẩn layer hình bé Bi, các bạn dùng công cụ Rectangular Marquee Tool, chọn kín phần màn hình máy tính

Cho hiện lại layer bé Bi

Chọn layer bé Bi, rồi chọn “create layer mask”

Ta được

Khoanh vùng chọn bé Bi bằng Lasso Tool

Tiếp theo ấn Ctrl+Shift+I để đầu bé thò ra ngoài 

Nháy đúp vào layer bé Bi để mở hộp chọn Layer Style, chọn các thông số như hình

Và đây là kết quả

You may also like...