40 trang web theo chủ nghĩa tối giản ấn tượng

dohoafx.com xin tiếp tục giới thiệu với các bạn những trang web minimalism – tối giản. Không có gì ấn tượng hơn sự đơn giản mà đẹp mắt. “Less is More”. Hãy xem các website ấn tượng này để có cảm hứng cho các thiết kế của bạn.

 

Mankind Creative

David Gill

Royale

thinkmore

Design Influence

The Divisions

Rob Treutel

Rhythm

Carsten Prenger

VonChurch

Staydecent

Rodrigo Corral

Grow Interactive

Wearable Print

tictoc

eCoverSuiteElite

The NewMode

Vitor Lourenço

CouchCreative

Indie Labs

Lonely Tweet

The Art of Metropia

Design Woop

propeople

Julia Schaefers

Our Beautiful Game

Omnia

Alexander Munk

here design

BX22


37signals


New Simplicity


Artypapers


byLouise


Hinterland Studio


hauser lacour


Stuart Hobday


Theo idesign

 

You may also like...