Chữ sần xùi da cá sấu, da rắn

Bài này hướng dẫn bạn tạo ra một kiểu chữ sần xùi , nó phù hợp cho các bản thiết kế miêu tả sự kế ma quái u ám …

Nhấp chuột lên ảnh để xem lớn

Nhấp chuột lên ảnh để xem lớn

You may also like...