Chữ sần xùi da cá sấu, da rắn

Bài này hướng dẫn bạn tạo ra một kiểu chữ sần xùi , nó phù hợp cho các bản thiết kế miêu tả sự kế ma quái u ám …

Nhấp chuột lên ảnh để xem lớn

Nhấp chuột lên ảnh để xem lớn

Bình luận

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.