Hiệu ứng chữ nổi V.2

Bài hướng dẫn sau giúp bạn làm hiệu ứng chữ nổi (phần 2) , mời bạn theo dõi

1. Mở 1 bức hình bất kỳ

2.) Dùng công cụ Text để dõ một chữ mà bạn muốn – maừ chữ là màu trắng

3.) Vào Layer > layer Style > Blending Option . Kích chuột vào ô Bevel and Emboss , thiết lập thông số cho nó như hình

4.) Giảm Fill cho layer Text xuống còn 0%

5.) Kết qủa

You may also like...