Hướng dẫn trace hình từ ảnh thật sang ảnh vector

Thuật ngữ Live Trace của illustrator nghĩa là hướng dãn chuyển một đối tượng từ hình ảnh Birtmap sang hình ảnh Vector , bài hướng dẫn bạn chuyển một bức ảnh thật sang ảnh vẽ bằng vector, xem Online trên PDF Reader hoặc Google Reader

https://thuviendungphim.com/dohoavn_net/illustrator/trace_hinh.pdf

You may also like...