Hướng dẫn vẽ cây nến trong illustrator

Bài hướng dẫn sau với lệnh đơn giản của bộ lọc filler sẽ hướng dẫn bạn vẽ một cây nến trong illustrator, mời bạn theoi dõi qua file PDF sau

https://thuviendungphim.com/dohoavn_net/illustrator/ve_cay_nen.pdf

You may also like...