Adobe Premiere CS5 – [1.8 GB] – 1 link

Là một phần mềm chuyên dùng để dựng phim , với nhiều tùy biến và linh hoạt , đồng bộ hoạt động cùng các sản phẩm khác của Adobe

DOWNLOAD

 

 

You may also like...