Phần mềm Photoshop 7.0 Full, down về dùng ngay, 160 MB

Phần mềm Photoshop 7.0 Full

Đây là bản photoshop 7.0 , hẳn là đôi khi bản này rất tiện lợi cho bạn và nó vẫn hầu như được dùng nhiều trong các Studio, đặc biệt nó cho phép bạn review được file PSD giống như file JPEG . Bạn có thể cài song song Photoshop 7 và CS5 hay CS6 nếu muốn, mời bạn download

 

You may also like...