Phương pháp chỉnh sáng một tấm ảnh chụp bị thiếu sáng

Bài tập hướng dẫn bạn các chỉnh một tấm ảnh bị tối và chất lượng kém thành một tấm ảnh có chất lượng tốt hơn , xem ảnh sau :

Bạn xem videoClip sau :

 

You may also like...