Stationary – văn phòng phẩm kinh dị

Những đồ dùng văn phòng phẩm đẫm máu mà có lẽ không ai muốn dùng, tuy nhiên yếu tố sáng tạo ở đây rất thú vị. Bộ tác phẩm giúp chúng ta có thêm những ý tưởng khi thiết kế bộ stationary – văn phòng phẩm.

Jung von Matt là nơi các thiết kế được hoàn thành.

theo idesign

Bình luận

You may also like...

1 Response

  1. Na Su Shi says:

    ơ dễ thương vậy ;______________;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.