• Uncategorized

Stationary – văn phòng phẩm kinh dị

Những đồ dùng văn phòng phẩm đẫm máu mà có lẽ không ai muốn dùng, tuy nhiên yếu tố sáng tạo ở đây rất thú vị. Bộ tác phẩm giúp chúng ta có thêm những ý tưởng khi thiết kế bộ stationary – văn phòng phẩm.

Jung von Matt là nơi các thiết kế được hoàn thành.

theo idesign

You may also like...