Daniel Bueno và những tác phẩm tuyệt vời

Daniel tốt nghiệp khoa Kiến trúc tại trường Đại học S. Paulo vào năm 2001. Ông đã dành rất nhiều giải thưởng tại Brazil. Năm 2010 ông vinh dự nằm trong số 200 họa sĩ minh họa xuất sắc nhất thế giới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nguồn idesign

Bình luận

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.