Thưởng thức các tác phẩm fashion đẹp tuyệt vời của Rebeca Saray

(dohoafx.com) Rebeca Saray là một nhiếp ảnh gia và là digital artist sống ở Madrid Tây Ban Nha. Là một nhiếp ảnh gia giỏi và đã xuất bản nhiều cuốn sách ảnh. Cuôn sách về nhiếp ảnh đầu tiên của Rebeca Saray là “Feelings” và cuốn sách ảnh thứ hai của anh ấy là “in Requiem” tất cả các xuất bản bởi nhà xuất bản Norma (Tây Ban Nha). Năm 2011 Rebeca Saray đã xuất bản tập sách ảnh “Alice in Wonderland” do nhà xuất bản Norma biên tập, “Ensueño” do Dibukks biên tập và “Portrait and Dreams” cuốn sách kỹ thuật đầu tiên của tôi với Anaya biên tập. Mời bạn theo dõi những tác phẩm nhiếp ảnh về chân dung thời trang rất ẩn tượng của anh ấy

25 tác phẩm nhiếp ảnh thời trang tuyệt đẹp

25 tác phẩm nhiếp ảnh thời trang tuyệt đẹp

25 tác phẩm nhiếp ảnh thời trang tuyệt đẹp

25 tác phẩm nhiếp ảnh thời trang tuyệt đẹp

25 tác phẩm nhiếp ảnh thời trang tuyệt đẹp

25 tác phẩm nhiếp ảnh thời trang tuyệt đẹp

25 tác phẩm nhiếp ảnh thời trang tuyệt đẹp

25 tác phẩm nhiếp ảnh thời trang tuyệt đẹp

25 tác phẩm nhiếp ảnh thời trang tuyệt đẹp

25 tác phẩm nhiếp ảnh thời trang tuyệt đẹp

25 tác phẩm nhiếp ảnh thời trang tuyệt đẹp

25 tác phẩm nhiếp ảnh thời trang tuyệt đẹp

25 tác phẩm nhiếp ảnh thời trang tuyệt đẹp

25 tác phẩm nhiếp ảnh thời trang tuyệt đẹp

25 tác phẩm nhiếp ảnh thời trang tuyệt đẹp

25 tác phẩm nhiếp ảnh thời trang tuyệt đẹp

25 tác phẩm nhiếp ảnh thời trang tuyệt đẹp

25 tác phẩm nhiếp ảnh thời trang tuyệt đẹp

25 tác phẩm nhiếp ảnh thời trang tuyệt đẹp

25 tác phẩm nhiếp ảnh thời trang tuyệt đẹp

25 tác phẩm nhiếp ảnh thời trang tuyệt đẹp

25 tác phẩm nhiếp ảnh thời trang tuyệt đẹp

25 tác phẩm nhiếp ảnh thời trang tuyệt đẹp

25 tác phẩm nhiếp ảnh thời trang tuyệt đẹp

25 tác phẩm nhiếp ảnh thời trang tuyệt đẹp

You may also like...