• Uncategorized

25 bộ nhận diện thương hiệu tuyệt đẹp cho cảm hứng của bạn

Hôm nay dohoavn giới thiệu với bạn 25 bộ nhận diện thương hiệu tuyệt đẹp để bạn có cảm hứng sáng tác ra những sản phẩm mới tốt hơn 🙂  . Bạn có biết là một logo không phải là thương hiệu của bạn, cũng không phải là danh tính của bạn. Thiết kế logo, thiết kế nhận diện thương hiệu và tất cả đều có vai trò khác nhau, chúng cùng nhau tạo thành một hình ảnh nhận thức cho một doanh nghiệp hoặc sản phẩm nào đó. Hiện đã có một số cuộc thảo luận gần đây trên các trang web về chủ đề này, về logo của bạn không phải là thương hiệu của bạn. Mặc dù điều này có thể đúng, tôi đã không nhìn thấy bất kỳ điều gì làm rõ sự khác nhau giữa ‘thương hiệu’, ‘bản sắc’ và ‘biểu tượng’.  Mời bạn cùng xem những bộ nhận diện thương hiệu ấn tượng sau

25 bộ nhận diện thương hiệu
25 bộ nhận diện thương hiệu


25 bộ nhận diện thương hiệu
25 bộ nhận diện thương hiệu

25 bộ nhận diện thương hiệuYou may also like...