30 bộ icon miễn phí cho thiết kế đồ họa và website

30 bộ icon miễn phí tuyệt đẹp cho thiết kế đồ họa và website

Beautiful icon set-by Copenhagen

30 bộ icon miễn phí

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/l8rojiakhh6d2q7/beautiful_icon_set-by_Copenhagen.zip” target=”blank” ]Download[/button]

60 beautiful premium icons-free

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/dsm277d74k8c3yd/60_beautiful_premium_icons-free.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Creative iconset – rectangle curved

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/na8yvdhaf6a88nk/creative_iconset_-_rectangle_curved.zip” target=”blank” ]Download[/button]

50 free high quality icons

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/eh3ov2enuveicw0/50_free_high_quality_icons.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Glossy Round social icons

30 bộ icon miễn phí

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/obtoj7c9r6q6oh7/Glossy_Round_social_icons.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Isometric 3D Social Icons Set

30 bộ icon miễn phí

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/6hpn7k2486d58eg/Icon-set-social-cube-3-D-PIXEDEN.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Phone Icon set

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/ov39kwvkrdzkxxr/Phoney_Icon_set.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Beautiful Icons Set

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/7kdc153fzt15cen/Oxe_Icons_Set.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Free Icon set – Beautiful Set

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/cffylbhfsd4rhc6/Onebit_free_icon_set3.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Free icon set – Round icons

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/94dgzpsuco2s8l3/Onebit_free_icon_set2.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Moneki Icon

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/gxhdd66btdcdl2e/Moneki_Icon.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Free web development icons

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/1vlxe0mculpdotv/Free_web_development_icons.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Construction icon set

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/eq6zr1e84vjl443/Constructions.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Aqua Buttons

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/kyqp32fw12haxai/Aqua_Buttons.zip” target=”blank” ]Download[/button]

50 Beautiful icons

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/rokf1wl7melzx4x/50_icons_set_from_Onebit.zip” target=”blank” ]Download[/button]

25 web RSS icons

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/dqn3r7uak5u85yq/25_web_RSS_icons.zip” target=”blank” ]Download[/button]

4 Free icons-magician-gift-tree-money

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/js2xxrto5z5gmr7/4_Free_icons-magician-gift-tree-money.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Social Media Icons 3

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/c1d5sa11r0nbrng/Social_Media_Icons_3.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Social Media Icon set

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/9by05lhbu059t84/Social_Media_Icons.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Social Media Icon Set

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/el9xmsp0xcvcomv/Social_Media_Icon_Set.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Shelf PSD with icons

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/uu2owql3nwh6swo/Shelf_PSD.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Picons Social 60 icons

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/57pevoi5kwqi1jh/Picons_Social_60_icons.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Noise Social Media Icon Set PNG

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/x9cs3qrp4bx4dd8/Noise_Social_Media_Icon_Set.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Small icons 32×32 – PNG

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/xvh3shsfe1fkod1/icons2.png” target=”blank” ]Download[/button]

Free Social Media Icon Set – PNG

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/ne7way83n9bdgb9/Free_Social_Media_Icon_Set.zip” target=”blank” ]Download[/button]

DC Social Icons – 20 icons – PNG files

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/bw0hn1bdfov2g1x/DC_Social_Icons_-_20_icons_PNG.zip” target=”blank” ]Download[/button]

350 Free vector web icons – PSD

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/dqtj1f3sceldeqs/350_Free_vector_web_icons.zip” target=”blank” ]Download[/button]

70 water drops social icons – PSD

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/uoyt4ukj4w7c7uf/70_water_drops_social_icons.zip” target=”blank” ]Download[/button]

48 FREE 16×16 Pictograms Icons – AI File

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/0tahzvwhn06m8nr/48_FREE_16x16_Pictograms.zip” target=”blank” ]Download[/button]

12 px Small Icons

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/ym3w6lzfoc7yyg5/12_px_glyphs_PSD.zip” target=”blank” ]Download[/button]

——————————————————————————————————————————

Bạn có thể down tất cả 30 bộ icon ở đây: [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/folder/es4wbfallex7r/30_free_icon” target=”blank” ]Download 30 set[/button]

dohoafx.com tổng hợp

 

You may also like...