30 bộ icon miễn phí cho thiết kế đồ họa và website

30 bộ icon miễn phí tuyệt đẹp cho thiết kế đồ họa và website

Beautiful icon set-by Copenhagen

30 bộ icon miễn phí

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/l8rojiakhh6d2q7/beautiful_icon_set-by_Copenhagen.zip” target=”blank” ]Download[/button]

60 beautiful premium icons-free

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/dsm277d74k8c3yd/60_beautiful_premium_icons-free.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Creative iconset – rectangle curved

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/na8yvdhaf6a88nk/creative_iconset_-_rectangle_curved.zip” target=”blank” ]Download[/button]

50 free high quality icons

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/eh3ov2enuveicw0/50_free_high_quality_icons.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Glossy Round social icons

30 bộ icon miễn phí

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/obtoj7c9r6q6oh7/Glossy_Round_social_icons.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Isometric 3D Social Icons Set

30 bộ icon miễn phí

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/6hpn7k2486d58eg/Icon-set-social-cube-3-D-PIXEDEN.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Phone Icon set

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/ov39kwvkrdzkxxr/Phoney_Icon_set.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Beautiful Icons Set

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/7kdc153fzt15cen/Oxe_Icons_Set.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Free Icon set – Beautiful Set

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/cffylbhfsd4rhc6/Onebit_free_icon_set3.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Free icon set – Round icons

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/94dgzpsuco2s8l3/Onebit_free_icon_set2.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Moneki Icon

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/gxhdd66btdcdl2e/Moneki_Icon.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Free web development icons

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/1vlxe0mculpdotv/Free_web_development_icons.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Construction icon set

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/eq6zr1e84vjl443/Constructions.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Aqua Buttons

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/kyqp32fw12haxai/Aqua_Buttons.zip” target=”blank” ]Download[/button]

50 Beautiful icons

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/rokf1wl7melzx4x/50_icons_set_from_Onebit.zip” target=”blank” ]Download[/button]

25 web RSS icons

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/dqn3r7uak5u85yq/25_web_RSS_icons.zip” target=”blank” ]Download[/button]

4 Free icons-magician-gift-tree-money

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/js2xxrto5z5gmr7/4_Free_icons-magician-gift-tree-money.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Social Media Icons 3

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/c1d5sa11r0nbrng/Social_Media_Icons_3.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Social Media Icon set

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/9by05lhbu059t84/Social_Media_Icons.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Social Media Icon Set

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/el9xmsp0xcvcomv/Social_Media_Icon_Set.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Shelf PSD with icons

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/uu2owql3nwh6swo/Shelf_PSD.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Picons Social 60 icons

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/57pevoi5kwqi1jh/Picons_Social_60_icons.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Noise Social Media Icon Set PNG

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/x9cs3qrp4bx4dd8/Noise_Social_Media_Icon_Set.zip” target=”blank” ]Download[/button]

Small icons 32×32 – PNG

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/xvh3shsfe1fkod1/icons2.png” target=”blank” ]Download[/button]

Free Social Media Icon Set – PNG

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/ne7way83n9bdgb9/Free_Social_Media_Icon_Set.zip” target=”blank” ]Download[/button]

DC Social Icons – 20 icons – PNG files

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/bw0hn1bdfov2g1x/DC_Social_Icons_-_20_icons_PNG.zip” target=”blank” ]Download[/button]

350 Free vector web icons – PSD

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/dqtj1f3sceldeqs/350_Free_vector_web_icons.zip” target=”blank” ]Download[/button]

70 water drops social icons – PSD

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/uoyt4ukj4w7c7uf/70_water_drops_social_icons.zip” target=”blank” ]Download[/button]

48 FREE 16×16 Pictograms Icons – AI File

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/0tahzvwhn06m8nr/48_FREE_16x16_Pictograms.zip” target=”blank” ]Download[/button]

12 px Small Icons

[button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/download/ym3w6lzfoc7yyg5/12_px_glyphs_PSD.zip” target=”blank” ]Download[/button]

——————————————————————————————————————————

Bạn có thể down tất cả 30 bộ icon ở đây: [button color=”green” size=”small” link=”http://www.mediafire.com/folder/es4wbfallex7r/30_free_icon” target=”blank” ]Download 30 set[/button]

dohoafx.com tổng hợp

 

Bình luận

N.Kid113

Rất vui khi được chia sẻ với các bạn và được các bạn chia sẻ kiến thức về lĩnh vực đồ họa, thiết kế và nhiếp ảnh :D

You may also like...

3 Responses

  1. Ku Thanh says:

    đúng thứ mình cần.thank bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *