190 tác phẩm quảng cáo sáng tạo – số 01, tháng 10/2013

Để tạo cảm hứng cho bạn đọc yêu thiết kế đồ họa và nhiếp ảnh, để tăng khả năng sáng tạo , dohoavn giới thiệu số đầu tiên của Porfolio về quảng cáo sáng tạo. Đây là những tác phẩm được thiết kế mang mục đích quảng cáo cho các sản phẩm . Hãy xem những tác phẩm độc đáo sau đây. Dohoavn hy vọng nó xem nó sẽ tạo cảm hứng sáng tác mỗi ngày cho bạn

190 tác phẩm quảng cáo sáng tạo

[justified_image_grid preset=17 caption=off lightbox=photoswipe mobile_lightbox=photoswipe min_height=150 limit=0 last_row=flexible load_more=scroll load_more_limit=20 [email protected] flickr_photoset=72157636152433305 flickr_link=yes]

190 tác phẩm quảng cáo sáng tạo – số 01, tháng 10/2013

You may also like...