Cách xóa sạch các phần mềm của adobe để cài mới lại

Nhiều bạn khi cài mới hoặc nâng cấp các phần mềm của adobe như Photoshop , Illustrator, Premiere, Flash , After Effect … thường dính lỗi “program has stopped working” hoặc lỗi “Licensing for this product has expired” (lỗi hết hạn dùng thử , hoặc bị phát hiện dùng bản crack) . Có thể bạn sẽ thử nhiều cách như gỡ ra cài lại hoặc làm các cách khác như không hiệu quả , sau đây dohoafx.com sẽ chỉ bạn các khắc phục 2 lỗi trên

Cách xóa sạch các phần mềm của adobe để cài mới lại

1. Xử lý lỗi Licensing for this product has expired

Khi bạn chạy 1 sản phẩm của Adobe CS  mà bị lỗi ” License has expired for this product ” , copy file đính kèm vào thư mục cài phần mềm , ví dụ : X:\Program Files\Adobe\Photoshop\Adobe Photoshop CS\ , chọn yes để cài đè > Done
Nếu cách trên không hoạt động , hãy thử cách này :
X:\Windows\System32\drivers\etc , chọn Open With > Notepad với file host. Thêm vào notepad các dòng sau :
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 activate.adobe.com
127.0.0.1 practivate.adobe.com
127.0.0.1 ereg.adobe.com
127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com
127.0.0.1 wip3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-3.adobe.com
127.0.0.1 3dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com
127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com
127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
127.0.0.1 activate-sea.adobe.com
127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com
::1 localhost

Sau đó tới : X:\Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\cache , xóa file cache.DB . Sau đó điền serial mới vào cho nó , có thể dùng serial trong Keygen Collection Master CS dùng lại

 

2. Xử lý lỗi program has stopped working

Lỗi này có vẻ nặng , bạn cần dùng 1 phần mềm đặc biệt được Adobe viết để tẩy sạch những file rác và file đã cài trên adobe , dohoavn gửi bạn link down cho WIN và MAC , bạn down phần mềm dưới đây về và chạy nó

[button color=”green” size=”big” link=”http://download.macromedia.com/pub/creativesuite/cleanertool/win/adobe_creative_suite_cleaner_tool.zip” target=”blank” ]WIN[/button]    [button color=”green” size=”big” link=”http://download.macromedia.com/pub/creativesuite/cleanertool/mac/AdobeCreativeSuiteCleanerTool.dmg” target=”blank” ]MAC[/button]

You may also like...