Download bộ vector cho mùa Giáng sinh (file EPS AI SVG)

dohoavn gửi tới các bạn bộ vector để sử dụng cho các thiết kế trong mùa giáng sinh đang tới gần.  Một số hình ảnh trong bộ vector:

Download bộ vector cho mùa Giáng sinh (file EPS AI SVG)

Download bộ vector cho mùa Giáng sinh (file EPS AI SVG)

Tải về ở đây:

 

 

You may also like...