• Uncategorized

Canon đã có thể ngẩng cao đầu với 5ds

canon 5ds 2 (2)

 

Với bộ đôi Canon 5Ds và 5Ds R vừa ra mắt, canon đã có thể nẩng cao đầu so với kỳ phùng địch thủ Nikon D800 , với ảnh minh họa như trên , hẳn bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của việc này 🙂

I AM SMALL chính là khẩu hiệu I AM NIKON , 36 MB của D800  giờ đây đã trở nên quá nhỏ bé so với 50.6 MB khổng lồ của 5DS 🙂

 

You may also like...