Download bộ Lightroom Preset blend màu Việt lai Châu Âu

Download bộ Lightroom Preset blend màu Việt lai Châu Âu
Preset được chia sẻ bởi bạn Quang James trên Group B&R

Xem 1 số ảnh demo nhé!

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Tải về tại đây

 

 

You may also like...