[Action] Water Dispersion

Chia sẻ [Action] Water Dispersion

Photoshop action này làm hiệu ứng tan biến theo dạng nước

[​IMG]

Nguồn:

http://graphicriver.net/item/water-dispersion-action/8947766

Link download:

Xem video ở trên để biết cách sử dụng action này.

You may also like...