[Digitalfilmactions.com] Màu film đẹp – London preset – $20

[​IMG]

London: Lightroom 4 & 5 Preset

A soft vintage preset to cover your images in warm light & film grain, inspired by my time wandering the beautiful streets of London. Works wonders on photographs shot in any light.

Demo: Vì máy mình chả có stock nào cả nên mượn tạm hình của chị DemiCat DA

Các bạn có thể xem thêm demo ở trang chủ -> http://www.digitalfilmactions.com/#/london-lightroom-4-preset/

[​IMG]

[​IMG]

Download:

london_by_digital_film_actions.zip

I offer Lightroom presets, Photoshop action and all graphic resources at any website with the price is only 1/5 of its web price. If you need something, please contact me via email: [email protected] You will get what you want at very cheap prices. I accept Paypal, Webmoney and Perfect Money.

Bình luận

Quynh Ny

Nếu bạn thấy bài viết này hay và có ích, bạn hãy bấm LIKE hoặc +1 , mỗi lần bạn like là một lời động viên dành cho ban biên tập làm việc tốt hơn và nó sẽ là động lực để ban biên tập có những tài liệu hay hơn nữa để gửi đến các bạn

You may also like...