Download Lightroom 5 Portable (32bit + 64bit)

Download Lightroom 5 Portable (32bit + 64bit)

Tải về tại đây:


★ Camera & LensProfiles: http://bit.ly/1dAZ5jQ

Lưu ý:Lightroom 5 không chạy trên Windows XP nhé, ai dùng XP thì xài Lightroom 3.6 Portable nha, download tại đây: http:///threads/download-lightroom-3-6-portable-32bit-64bit-chi-25mb.28092/

[​IMG]

You may also like...