Share 2 bộ action Hologram và AfterBurn 2 tuyệt đẹp

Share 2 bộ action Hologram và AfterBurn 2 tuyệt đẹp

Tìm trên này ko t thấy nên mình đi tìm ở web nước ngoài, bạn nào muốn demo thì xem trên google nhé

Hologram Photoshop Action:

[​IMG]

AfterBurn 2 Photoshop Action:

[​IMG]

Bình luận

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.