[Share] – Hàng Độc Action Manipulation

[Share] – Hàng Độc Action Manipulation

Đây là action làm photoshop giúp bạn làm hiệu ứng ảnh manip như dưới đây

Xem Hướng dẫn sử dụng acttion

[​IMG]

Tải về tại đây:

Hoặc
https://mega.co.nz/#!pY9URYRa!U8T3_d3tMKTml9mGyRYC8bzFhDnWjIHulsonbI3WZ3A

Nguồn vietdesigner

You may also like...