[Lightroom Preset] Tone mát mẻ mang âm hưởng phương tây

[Lightroom Preset] Tone mát mẻ mang âm hưởng phương tây 

 

 

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Bình luận

You may also like...

2 Responses

  1. Anh Tran says:

    Sao toàn những tài liệu và tài nguyên hay thế này mà cộng đồng cứ đìu hiu thế nào ý nhỉ???
    Cám ơn vì bộ preset rất đẹp

  2. Bi Trần Bi Trần says:

    ad ơi sao mình k tải đc link đó vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.