Tổng hợp các Lightroom Preset từ Việt Lightroom

Tổng hợp các Lightroom Preset từ Việt Lightroom

Trong bộ này có nhiều mẫu màu phù hợp tùy vào nhu cầu mỗi người, ai thích thì down về dùng


Link download:

Link download:

[​IMG]

Link download:

[​IMG]

Link download:

[​IMG]

Link download:

[​IMG]

Link download:

[​IMG]

Link download:

[​IMG]

Link download:

[​IMG]

Link download:

[​IMG]

Link download:

[​IMG]

Link download:

[​IMG]

Link download:

[​IMG]

Link download:

[​IMG]

Link download:

[​IMG]

Link download:

[​IMG]

Link download:

[​IMG]

Link download:

[​IMG]

Link download:

[​IMG]

Link download:

[​IMG]

Link download:

[​IMG]

Link download:

[​IMG]

Link download:

[​IMG]

Link download:

[​IMG]

Link download:

[​IMG]

Link download:

[​IMG]

Link download:

[​IMG]

Link download:

[​IMG]

Link download:

[​IMG]

Link download:

[​IMG]

Link download:

[​IMG]

[​IMG]

Link download:

Nguồn vietdesigner

You may also like...