Hướng dẫn sử dụng hình chụp số (digital) để giả lập ảnh film !

Hướng dẫn sử dụng hình chụp số (digital) để giả lập ảnh film!
Link download full nằm cuối post này

p/s: Cái này của 1 bác trên Group trước đây mình có lưu lại, nay đăng lại cho những ACE nào quan tâm!

1 2 3 4 5 6 7 8

Download Full post

 

You may also like...