Tìm lệnh Extract Filter ở đâu trong Photoshop CC ?

Photoshop CC đã loại bỏ đi lệnh Extract thường thấy ở menu Filter tại các phiên bản photoshop trước, do nó không còn khả dụng trong môi trường nhiều plugins, vì thế các nhà phát triển đã cố gắng nâng cấp tính năng tách hình ra khỏi nền trong photoshop CC một cách hiệu quả hơn , đó là Refind Edge , mời bạn xem clip sau để hiểu rõ cách tách hình ra khỏi nền trong Photoshop CC đời mới

You may also like...