2 bộ brush tạo hiệu ứng ánh sao fantasy, đủ kiểu các loại hiệu ứng đẹp

Brush tạo hiệu ứng ánh sao, đủ kiểu các loại hiệu ứng đẹp , bộ này gồm 2 phần , với nhiều mẫu về ánh sao để bạn lồng ghép vào bạn thiết kế để làm cho nó ấn tượng hơn. Bộ brush này sử dụng phù hợp với màu trắng. Bộ này gồm 2 phần, mời bạn download bên dưới

brush-sao-2

Cool Star Light Brushes for Photoshop
Photoshop ABR | 10 MB

Download

 

 

brush-sao

Fantasy Lighting Brush Kit – Photoshop Brushes
Photoshop Abr | 19 Brushes | 11 MB

Download

You may also like...