Nhiều mẫu brush photoshop dùng trang điểm con mắt

Nhiều mẫu brush photoshop dùng trang điểm con mắt , bạn có thể dùng các mẫu này để chỉnh sửa mi mắt cho người mẫu ảnh chụp, với nhiều kiểu cọ vẽ rất hấp dẫn

Eyeshadow Brushes for Photoshop

Thông tin

Eyeshadow Brushes for Photoshop
Photoshop ABR | 6 MB

Download Brush

 

 

You may also like...