1000 mẫu blend màu lightroom preset vol 2

1000 mẫu blend màu lightroom preset vol 2 / với nhiều mẫu màu đẹp cho anh em tha hồ khám phá và sáng tạo

1000 mẫu blend màu lightroom preset vol 2

Trong bộ này gồm có

 • 250x Photographer’s Lightroom Preset Pack
 • 200x HDR Lightroom Presets
 • 200x Lightroom Wedding Presets
 • 125x Lightroom Vintage/Retro Presets
 • 100x Lightroom Matte Presets
 • 50x Fashion/Modle Presets
 • 50x Skin Re-Touch Lightroom Presets
 • 25x Lightroom Landscape Presets
 • *10x Watercolor Presets as a Bonus

 Tính năng

 • Works on RAW. JPG & PNG
 • Works on Video
 • Professional & High Quality
 • One Click Apply
 • All presets have been tested with Adobe Lightroom CC

Download bộ preset này

 

 

 

You may also like...