Sách học 3ds max 9.0 tiếng việt cơ bản cho người mới học

Sách học 3ds max 9.0 tiếng việt cơ bản cho người mới học là Một bộ sách khá lâu nhưng rất hữu ích cho các bạn đang luyện 3DsMax căn bản. Cuốn sách được biên soạn bởi KTS. Nguyễn Duy Thanh, rất phù hợp với các bạn đang học 3D về kiến trúc, nội thất

Sách học 3ds max 9.0 tiếng việt cơ bản cho người mới học

Bạn download cuốn sách ở dưới đây

 

 

Bình luận

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.