Xem một số tác phẩm sửa sắc đẹp cho ảnh chân dung trước và sau

Trong bài này dohoafx sẽ giới thiệu với bạn đọc một số tác phẩm retouch ảnh chân dung sắc đẹp, mục đích của bài này giúp bạn nhìn ra những vấn đề nào cần xử lý trên ảnh chân dung hoặc trên khung cảnh để cho tấm ảnh đẹp hơn , bộ ảnh cũng được trích từ cuốn album dạy tạo dáng Boudoir Posing Guide

Xem một số tác phẩm sửa sắc đẹp cho ảnh chân dung trước và sau 01b 02a 02b 03a 03b 04a 04b

06a 06b 07a 07b 08a 08b 09a 09b 10a 10b 11a 11b

You may also like...