50 Lightroom Presets về chỉnh sửa da và chân dung

Preset hổ trợ khả dụng
– Chạy trên cả 16bits và 32bits
– Chạy tốt từ Lr4-6
– Làm mịn da 1 cách chuyên nghiệp

Download

You may also like...