Share Bộ Preset Lightroom BeArt Pastel Colors

Share Bộ Preset Lightroom  BeArt Pastel Colors
Thao tác nhanh chóng,hiệu quả tức thời 🙂
Linkdown
Nếu chưa biết cách sử dụng Preset cho Lightroom, tham khảo tại đây: Hướng dẫn sử dụng Preset cho Lightroom

You may also like...