Digital Anarchy Backdrop Designer 1.5.4 cho Photoshop CS3 -> CC

Digital Anarchy Backdrop Designer 1.5.4 là một plugin chuyên tạo ra phông nền cho ảnh chân dung , với hàng trăm mẫu phông nền độc đáo hoặc bạn có thể tự tạo ra phông theo ý thích. Plugin Adobe Photoshop này tạo phông nền độ phân giải độc lập , đẹp, rất giống với những màn muslin đắt tiền hiện nay bạn có thể có trong studio chụp ảnh của bạn.

 

Yêu cầu

  • Photoshop CS3 trở lên
  • Hỗ trợ Photoshop CC
  • Windows XP (64-bit), Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.
  • Home: https://digitalanarchy.com/backdrop/main.html

Download Digital Anarchy Backdrop Designer 1.5.4

You may also like...