Gif Animated Fire Photoshop Action – làm hiệu ứng lửa cháy kỹ xảo chuyển động

Sau đây là hiệu ứng làm LỬA CHÁY chuyển động trong photoshop , bạn có thể làm hiệu ứng cháy xung quanh một nhân vật nào mà bạn muoonbs, sau đó chia sẻ hiệu ứng này lên website hay facebook … theo ý thích , bạn co thể xem hiệu ứng ở demo dưới đây

Gif Animated Fire Photoshop Action

 

 

 

 

 

 

VIDEO HƯỚNG DẪN

YÊU CẦU

  • Photoshop CS^ trở lên
  • Photoshop sử dụng ngôn ngữ ENGLISH
  • Chế độ màu của Photoshop là 8bit , RGB color
  • Ảnh làm hiệu ứng có kichys thước từ 2500-5000 pixel , làm hiệu ứng xong bạn có thể thu nhỏ bằng lệnh IMAGE > RESIZE
  • Công cụ brush màu phải thiết lập opacity là 100%

DOWNLOAD

Chỉ cần click chuột là down ngay, link down không cần chờ đợi, rất khó die, không giới hạn tốc độ download

You may also like...