Lazy Nezumi Pro 16.8.29.1218 Plugin cho Photoshop và Illustrator

Lazy Nezumi Pro 16.8.29.1218 là một Plugin cho Photoshop và Illustrator , nó chuyên dùng để vẽ ảnh ảnh hình dạng vector với các đường line art rất đa dạng , đảm bảo bạn sẽ có những nét vẽ đẹp khi muốn thể hiện với phần mềm này

Lazy Nezumi Pro 16.8.29.1218 Plugin cho Photoshop và Illustrator

 

Xem video trailer về sản phẩm này

 

Download

You may also like...