(Mới nhất) Magic Retouch Pro v3.8.1 dành cho Adobe Photoshop CS5 -> CC 2017, chuyên chỉnh sửa ảnh chân dung

Magic Retouch Pro v3.8.1 dành cho Adobe Photoshop CS5 -> CC 2017  là một  plugin dạng extension của photoshop CS5 đến CC2017 . Nó chuyên dùng để chỉnh sửa hình ảnh chân dung với rất nhiều tính năng đa dạng

Magic Retouch Pro v3.8.1 dành cho Adobe Photoshop CS5 -> CC 2017

 

Home Page – http://intagliographicsandmultimedia.com/Products/MagicRetouchPro/

Các tính năng mới

  • All in one skin retouching and digital makeup solution.
  • Integrated right inside Photoshop.
  • Precise control over the effects and settings via sliders.
  • Skin Retouching, Teeth Whitening
  • Natural Lip Color, Eyes Color Changer, Digital Makeup, Skin Looks

THÔNG TIN YÊU CẦU

Download Magic Retouch Pro v3.8.1

You may also like...