Trọn bộ plugin Topaz Collection 2016 cho photoshop CC & Lightroom

Bộ plugin Topaz Collection 2016 cho photoshop CC & Lightroom là bộ plugin đồ sộ cho photoshop và lightroom được cập nhật đến ngày 30.12.2016 .  Nó chuyên dùng để xử lý và tạo hiệu ứng hình ảnh hết sức đẹp mắt . Chi tiết về các plugin và chức năng của nó bạn có thể xem tại https://www.topazlabs.com/store , sau đây là danh sách các plugin dohoafx có 

Trọn bộ plugin Topaz Collection 2016 cho photoshop CC & Lightroom

Trọn bộ plugin Topaz Collection 2016 cho photoshop CC & Lightroom

Danh sách

 • topazfusionexpress2_setup.exe
 • topazglow2_setup.exe
 • topazimpression2_setup.exe
 • topazinfocus_setup.exe
 • topazlenseffects_setup.exe
 • topazphotoFXlab_setup.exe
 • topazremask5_setup.exe
 • topazrestyle_setup.exe
 • topazsimplify4_setup.exe
 • topaztextureeffects2_setup.exe
 • azstareffects_setup.exe
 • topazadjust5_setup.exe
 • topazbweffects2_setup.exe
 • topazclarity_setup.exe
 • topazclean3_setup.exe
 • topazdejpeg4_setup.exe
 • topazdenoise6_setup.exe
 • topazdetail3_setup.exe

Download

Bạn có thể download từ 1 trong 2 máy chủ sau , mỗi máy chủ có 3 phần , bạn down đủ 3 phần về đặt trong1 thư mục và giải nén . key nằm trong file tải về

 

 

You may also like...