Tuyển tập 9 cuốn tạp chí Portrait Magazine – 2016 Full

Tuyển tập 9 cuốn tạp chí Portrait Magazine – 2016 Full . Nội dung của các cuốn tạp chí này thiên về chụp ảnh chân dung cho nữ, các góc độ, ánh sáng, tạo dáng và nhiều thứ khác. Bạn có thể download dễ dàng về máy tính và mở ra xem

Tuyển tập 9 cuốn tạp chí Portrait Magazine - 2016 Full

Thông tin

Creative Portrait Magazine – 2016 Full Year Issues Collection
English | 9 issues | PDF | 69 MB

Download

You may also like...