Brush chuyên vẽ da, tạo hạt cho da và vẽ mái tóc, Skin & Hair Photoshop Brushes Pack + Textures

Brush chuyên vẽ da, tạo hạt cho da và vẽ mái tóc, Skin & Hair Photoshop Brushes Pack + Textures . Bạn có thể xem qua hướng dẫn từ ảnh sau

 

Skin & Hair Photoshop Brushes Pack + Textures
Photoshop ABR | 4 Items | + Skin Photoshop Textures | 21 MB

Download

[sociallocker id=9482]Link down: http://tailieu.dohoafx.com/w1p4x8x6q3i0l6d4i8t2[/sociallocker]

You may also like...