Isometric Transformations 1.0.0 Plug-in cho Illustrator giúp đóng hộp sản phẩm 3 chiều

Isometric Transformations 1.0.0 Plug-in for Illustrator là một plugin dạng extension cho illustrator, nó giúp bạn biên tập 3 tấm ảnh thành 1 khối hộp có thể nhìn được cả 3 góc

Isometric Transformations 1.0.0 Plug-in for Illustrator
Win/MAC | Illustrator CC – CC (2014)  | 4 MB

You may also like...