Tuyển tập brush 2017 dùng trong vẽ tranh drawing digital painting

Tuyển tập brush 2017 dùng trong vẽ tranh drawing digital painting . Trong bộ này chúng tôi tuyển tập các loại cọ vẽ brush trong photoshop dùng vẽ Người, Vẽ Tranh phong cảnh, … vẽ đủ thứ

3 Drawing Photoshop Brushes Packs 2016

3 Drawing Photoshop Brushes Packs 2016
Photoshop ABR | 482 MB

DOWNLOAD TRỰC TIẾP

[sociallocker id=9482] Link: http://tailieu.dohoafx.com/x1d4d8z6e3s0p5m5u4i6[/sociallocker]


Drawing Photoshop Brushes Pack 3

Drawing Photoshop Brushes Pack 3
Photoshop ABR | 4 ABR | 205 MB

DOWNLOAD TRỰC TIẾP

[sociallocker id=9482]Link down: http://tailieu.dohoafx.com/x1f4n8k6y3i0o5a6p8t7[/sociallocker]


15 Drawing & Painting Brushes Sets for Photoshop

15 Drawing & Painting Brushes Sets for Photoshop
Photoshop ABR | 146 MB

-12 Inky Photoshop Brushes
-PS Brushes for Digital Art
-23 Brushes for Photoshop
-PS Pencil Brushes
-Rake Brushes for ArtRage
-Photoshop brushes
-Jess’s Acrylic Texture Brushes
-Essential Illustration Brushes V3 Extended
-25+ Random Brushstrokes
-25 High Resolution Marker Pen Brushes
-Another natural media brushes
-Scratchboard brush presets
-acrylic photoshop brushes
-Hi-Res Photoshop Brushes: Acrylic Textures
-m-a: Oil Brush Pack 1.0

DOWNLOAD TRỰC TIẾP

[sociallocker id=9482] Link: http://tailieu.dohoafx.com/b1y4q8j6v3z0h5g4s6c9[/sociallocker]


Digital Painting Photoshop Brushes

Digital Painting Photoshop Brushes
Photoshop ABR | 51 MB

LINK DOWN

[sociallocker id=9482]Link: http://tailieu.dohoafx.com/c1s4u8s6i3n0v5v6s3g3[/sociallocker]

You may also like...