Tuyển tập brush 2017 dùng trong vẽ tranh drawing digital painting

Tuyển tập brush 2017 dùng trong vẽ tranh drawing digital painting . Trong bộ này chúng tôi tuyển tập các loại cọ vẽ brush trong photoshop dùng vẽ Người, Vẽ Tranh phong cảnh, … vẽ đủ thứ

3 Drawing Photoshop Brushes Packs 2016

3 Drawing Photoshop Brushes Packs 2016
Photoshop ABR | 482 MB

DOWNLOAD TRỰC TIẾP


Drawing Photoshop Brushes Pack 3

Drawing Photoshop Brushes Pack 3
Photoshop ABR | 4 ABR | 205 MB

DOWNLOAD TRỰC TIẾP


15 Drawing & Painting Brushes Sets for Photoshop

15 Drawing & Painting Brushes Sets for Photoshop
Photoshop ABR | 146 MB

-12 Inky Photoshop Brushes
-PS Brushes for Digital Art
-23 Brushes for Photoshop
-PS Pencil Brushes
-Rake Brushes for ArtRage
-Photoshop brushes
-Jess’s Acrylic Texture Brushes
-Essential Illustration Brushes V3 Extended
-25+ Random Brushstrokes
-25 High Resolution Marker Pen Brushes
-Another natural media brushes
-Scratchboard brush presets
-acrylic photoshop brushes
-Hi-Res Photoshop Brushes: Acrylic Textures
-m-a: Oil Brush Pack 1.0

DOWNLOAD TRỰC TIẾP


Digital Painting Photoshop Brushes

Digital Painting Photoshop Brushes
Photoshop ABR | 51 MB

LINK DOWN

You may also like...